Saaristoristeily Kutila

Saaristoristeily Kutila


Saaristoristeily Kutila

Reilun 2 tunnin mittainen maastotiedustelu vie meidän vanhaa höyrylaivareittiä Kopinsalmen ja Umianlammen edustalle, Kutilan Kanavan eteläiselle lähtöpaikalle. Jo heti Saimaan kanavan valmistuttumisen jälkeen(1856) heräsivät myös suunnitelmat Pien-Saimaata ja Suur-Saimaata yhdistävästä kanavasta. Noin 400 metriä pitkä kanava lyhentäisi Lappeenrannan ja Puumalan välistä vesitietä yli 10 kilometriä ja parantaisi myös Pien-Saimaan vedenlaatua. Kanavan on arvioitu maksavan noin 15 miljoona ja kanavahanke on tällä hetkellä voimakkaassa myötätuulessa odottaen lopullisia päätöksiä. Lopullisia rahoitus- ja rakentamispäätöksiä odottava hanke kyettäisiin mahdollisesti aloittamaan jo vuonna 2022.

Suurin osa saaristoristeilystä vietetään Taipalsaaren vesialueella, saarten keskellä. Kunnan pinta-alasta puolet on sinistä Saimaata ja toinen puoli muodostuu pääosin 700 saaresta. Rantaviivaa kunnalla on 1008 kilometriä. Risteily kulkee vanhaa höyrylaivareittiä, jolle on luonteenomaista kallioiset rannat mökkeineen ja huviloineen. Reitti yhdistää

Seuraavat Kutila saaristoristeilyt: