Tietosuoja

Saimaan Risteilyt Oy saa henkilö- , ryhmä- , yhdistys- ja yritystietoja tilauksiin liittyen ja niihin liittyvissä järjestelyissä. Näitä tietoja käytetään yrityksen sisällä tilauksen järjestelyihin ja asiakkaiden informoimiseksi tilaukseen liittyvissä asioissa. Yhteistyökumppaneille (kuten liittymiskuljetuksia järjestäville yhtiöille) tietoja luovutetaan vain tilauksien järjestelyjen edellyttämät tiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa ja Suomen lainsädännön mukaisesti.

Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamiin tietoihin varauksen/tilauksen yhteydessä, sopimuksessa tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen liittyen. Tietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpellista.

Tietojen käyttö on osa palvelutuottamista ja takaavat yhteistyön niin asiakkaan kanssa kuin myös mahdollisen yhteistyön viranomaisten ja muiden lakia valvovien tahojen kanssa. Tietosuoja on huomioitu Saimaan Risteilyt Oy:n ja yhtiön yhteistyökumppaneidenvälisissä sopimuksissa. Saimaan Risteilyt Oy huolehtii henkilöstönsä kouluttamisesta ja sitouttamisesta tietosuojan ylläpitämiseen yhtiön oman vahvennetun tietosuojapolitiikan ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tästä.